Back to All Events

Iaith Clai


Llinellau Newidiol yw’r arddangosfa agoriadol yn ail gyfres prosiect
teithiol cenedlaethol o’r enw Iaith Clai. Arddangosfa solo gan yr artist
serameg Justine Allison yw Llinellau Newidiol ac mae’n cyflwyno corff
newydd o waith sy’n dathlu arbenigedd hynod. Bydd hefyd yn cyfrannu
tuag at y ddeialog ehangach ynglyˆn ag arfer serameg, ei ‘repertoire’
enfawr a’i ymarferwyr medrus.

Yn ddeunydd crai deinamig, mae clai wedi’i ddefnyddio’n ddyfeisgar
ac yn greadigol am filoedd o flynyddoedd ac ar draws cyfandiroedd.
Oherwydd priodweddau ei ddeunydd gellir ei ddefnyddio mewn ffyrdd
helaeth, o systemau hidlo i ynysyddion trydan i weini ein coffi i addurniad
addurniadol. Mae’n ddeunydd y byddwn yn mwynhau ei ddefnyddio,
yn mwynhau gweithio ag o a’i gael yn ein cartrefi. Mae’n cyflenwi
swyddogaeth a gellir ei drawsnewid yn ffurfiau mwyaf trawiadol.

Mae’r atgyfodiad presennol yn y defnydd o glai gan lu o artistiaid
amlddisgybledig yn cynnig cyd-destun penodedig ar gyfer cyflwyno
arddangosfeydd o waith gan ymarferwyr serameg. Fel gyda llawer o
bethau, bydd deall y deunydd a mireinio sgiliau wrth ei ddefnyddio’n
fwy tebygol o sicrhau cywirdeb a hirhoedledd. Weithiau fe ddaw
mwynhad ffurf serameg o’i gyffyrddiad neu ei ddefnydd, weithiau o’i
ymddangosiad, weithiau o ddealltwriaeth o’r ffordd y’i gwneir neu o’r
syniad sydd y tu ôl iddo ac weithiau oherwydd y teimlad y bydd yn ei
roi i ni. Ond, yn ddi-feth, dim ond yn llaw gwneuthurwr sy’n adnabod
clai y dehonglir ei briodweddau’n serameg sy’n gwir ddisgleirio.

Mae’r tri artist y byddwn yn mwynhau eu gwaith yn y gyfres hon,
Justine Allison, Ingrid Murphy a Kate Haywood, yn arbenigwyr yn
yr arfer serameg. I bob un ohonyn nhw, clai yw’r deunydd sylfaenol:
deunydd y maen nhw’n ei adnabod yn sylfaenol dda ac y bydd pob
un yn gweithio ag o mewn ffyrdd dihafal.

Gyda’r cydbwysedd rhwng ymarferol a cherfluniol, daw arfer Justine
â llestri porslen gwerthfawr i ni – rhai sy’n cipio’r golau. Bydd Ingrid
yn cael hwyl yn gwthio ffiniau technoleg yn ei gwaith. Gan integreiddio
adnoddau technolegol sy’n symud ymlaen o hyd yn ei ffurfiau serameg,
bydd Ingrid yn defnyddio eitemau cyfarwydd i ddadorchuddio hanes a
naratif. Bydd Kate yn creu ffurfiau cerfluniol gorfanwl. Ymchwil sy’n
gyrru ei harfer cysyniadol ac mae’n drefnus. Wedi’i gyfuno ag estheteg
goeth, gwneir ei gwaith yn farddol gan drachywiredd ei phroses.

Bydd yr arddangosfeydd Iaith Clai’n teithio lleoliadau ledled Cymru yn
ystod 2018–2019. Gyda rhaglenni o weithgaredd yn cyd-deithio â nhw,
maen nhw’n rhoi cyfleoedd i ni ehangu ymhellach yr ystyriaeth o arfer
serameg ac i gyfarfod rhai o’n hartistiaid serameg ardderchog.