Arddangosfa | Canolfan Grefft Rhuthun

Lluniau o'r arddangosfa 'Llinellau Newidiol yng Nghanolfan Grefft Rhuthun. Delweddau gan Dewi Tannatt Lloyd.

Golau a Chysgod | Ceramic Review

Cymer Justine Allison glawr Ceramic Review Rhif 291, gyda darn wedi ei ysgrifennu gan Dominique Corlett. Cylchgrawn ar gael nawr.

Gweithdy Teulu | Arlunio Llinellau

23 Chwefror 2018

Gan ddefnyddio llinellau syml, siapau a phensiliau dysgodd cyfranwyr sut i arlunio rhithiau optegol a chreu rhai eu hun.

Dylunio Patrwm a Chreu Gwrthrych

Gweithdy plant, 22 Ebrill 2018

Arddangosfa ‘Llinellau Newidiol’ Justine Allison oedd ysbrydoliaeth y gweithdy i blant yma. Dechreuodd y sesiwn gydag arlunio a chynllunio patrwm i’w drosglwyddo i  lestr. Cafodd y patrwm ei rhoi ar glai, a gan ddefnyddio gwydr yfed cyffredin fel templed, adeiladwyd darn unigryw gyda phatrwm gwreiddiol arno.

Gweithdy Oedolyn | Serameg i'r Gegin

10 a 17 Chwefror 2018

Cafodd y gweithdy hwn ei arwain gan Daniel Butler ac fe gymerodd lle yng Ngholeg Celf Abertawe PCYDDS, Campws Dinefwr, Stryd De La Beche, Abertawe, SA1 3EU.

Tywyswyd y cyfranwyr drwy'r broses o greu amrywiaeth o ddarnau ar gyfer y gegin, gan gynnwys bowliau tapas, cwpanau, llwyau a phlatiau. Archwiliwyd nifer o dechnegau, gan gynnwys taflu ar yr olwyn, defnyddio mowldiau ac adeiladu llaw. Defnyddiwyd yr ail ddiwrnod am ddatblygiad, ychwanegu manylion ac addurno'r gwaith gan ddefnyddio slip a gwydro.

Casgliad Iaith Clai

Gweithdy Serameg, 25 Ionawr 2018

Wedi ei ysbrydoli gan Gasgliad Iaith Clai, fe wnaeth Uned Iaith a Llafar Nantgaredig greu mygiau clai. Mae'r casgliad yn cynnwys eitemau gan bob artist cyfres iaith Clai, gyda'r syniad i greu gwell dealltwriaeth o serameg drwy gyffyrddiad.

Cipolwg Breifat | Llinellau Newidiol gan Justine Allison

Cipolwg Breifat, 2yp, 13 Ionawr 2018

Iaith Clai: Rhan Dau, Arddangosfa Deithiol Cenedlaethol wedi ei guradu gan Ceri Jones

Agorwyd gan Louise Wright, Rheolwr Portffolio, Celfyddydau Gweledol a Chymhwysol, Cyngor Celfyddydau Cymru.Gyda Justine Allison mewn sgwrs  â Ceri Jones i ddilyn.