Dylunio Patrwm a Chreu Gwrthrych

Gweithdy plant, 22 Ebrill 2018

Arddangosfa ‘Llinellau Newidiol’ Justine Allison oedd ysbrydoliaeth y gweithdy i blant yma. Dechreuodd y sesiwn gydag arlunio a chynllunio patrwm i’w drosglwyddo i  lestr. Cafodd y patrwm ei rhoi ar glai, a gan ddefnyddio gwydr yfed cyffredin fel templed, adeiladwyd darn unigryw gyda phatrwm gwreiddiol arno.